Årsmøtet ble avholdt 22. mars.

Vi lykkes ikke med å finne ny leder for idrettslaget. Elisabeth Rudi fungerer til ny er på plass.

Vi mangler også leder for økonomigruppa.

Dette er to sentrale roller for å kunne drive idrettslaget.

Dersom du ønsker å ta på deg et verv, ta kontakt med leder i valgkomitèen, Rolf Grindstuen på tlf. 482 49 181.