Fullstendig saksliste og møtedokumenter vil bli sendt ut på mail og offentliggjort senest en uke før årsmøtet.

Viktig:

Vi vil sterkt oppfordre medlemmer til å være aktive i forkant av årsmøtet. Snakk med hverandre om mulige kandidater og tenk gjennom om DU kan ta på deg verv. Vi trenger flere folk med fremover, uten frivillige så blir det vanskelig å drive idrettslag.

Ta kontakt med valgkomiteen om DU ønsker å stille eller har forslag på kandidater. Leder i komiteen, Rolf Grindstuen er å treffe på 482 49 181.

Spørsmål angående årsmøtet eller andre ting, ta kontakt med Lene Jevnheim på

tlf 911 58 931.

For informasjon om aktiviteter og årsmøtet sjekk ut: www.heidalil.no og følg oss på facebook.

Velkommen til årsmøte.