Bruksområde

  • Klubbidentitet
  • Klubbens kommersielle ansikt utad
  • Inspirere gjennom mangfoldige nyheter på tvers av klubb, grupper og grener
  • Nyttig informasjon som treningstider, kontaktpersoner
  • Rekruttering av nye medlemmer
  • Fremheving av klubbens sponsorer

Laveste terksel

Med Klubbnettside har du lavest mulig terskel for å finne frem til informasjon om laget. Støtteapparatet og foreldrekontakter kan dele innhold raskt fra mobil uten noen opplæring eller teknisk kunnskap.

Bruk Klubbnettside sammen med Spond

Etter en nyhet er skrevet på nettsiden deles den i sosiale kanaler som Facebook. På den måten er alltid nettsiden orginalkilden til informasjon. Kommer det til ny informasjon oppdateres innlegget på nettsiden og lesere blir gjort oppmerksom på oppdateringen via Facebook eller Spond, avhengig av type info. Beskrivelse av et arrangement ut over klokkeslett og sted skrives og oppdateres på nettsiden, og kan enkelt lenkes opp fra arrangementet i Spond (med unnntak av kamper og treninger).