Vedlagt ligg årsmøtedokument. Ta kontakt med Ann Jorunn Kveen tlf 91 50 71 07  for papirutgave.