Velkommen som medlem!

Bli medlem 

Registrere deg som medlem

Satsene for medlemskap

Type  Pris
Familiemedlemskap (Vokse/ foresatte og barn t.o.m fylte 18år i samme husstand) 400 kr
Enkeltmedlem  voksen f.o.m året det fylles 15år 200 kr
Enkeltmedlem barn  100 kr
Støttemedlem 100kr

Eksisterende medlemmer får faktura tilsendt pr e-post, nye medlemmer kan melde seg inn i linken over, og vil da motta elektronisk faktura.

Aktiviteter innenfor fotball, padling, ski, trim og håndball genererer aktivitetsavgift, denne blir utsendt på egen faktura pr e-post. Det er vedtatt å ikkje ha aktivitetsavgift for medlem t.o.m 15år, uansett antall aktiviteter. medlemmer over 15år betaler ei aktivitetsavgift pr aktivitet. A-laget i fotball har 1000kr i aktivitetsavgift.

For at idrettslagets forsikring skal gjelde, må medlemskontigent være betalt. For å kunne kjøpe klubbutstyr, få rabatter hos samarbeidspartnere, være tillitsvalgt og kunne avgi stemmeret må medlemskontigent være betalt. 

Ta kontakt ved spørsmål
Alle spørsmål angående medlemskap sendes til okonomiheidalil@gmail.com

Tilbake