Vedtekten er grunnlaget for arbeidet til idrettslaget.