Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder Lene Jevnheim lene.j@striestrommer.no 911 58 931
Nestleder Elisabeth Rudi Send e-post  
Leder økonomi Anne Djupdalen Send e-post  
Leder anlegg Jon Kenneth Sanden    
Leder trimgruppe Anne Julie Lusæter    
Leder skigruppe Einar Rindhølen    
Leder fotballgruppe Gunnar Solheim    
Leder orienteringsgruppa      
Leder padlegruppe Jon Kristen Garmo Send e-post